qile518_齐乐娱乐qile518.com_www.qile518.com齐乐娱乐

    中华燕氏网 2018年3月11日 燕长寿


本次捐款中餐由江西省燕盛不锈钢公司赞助(8000元) 燕华鹰  30000元   燕长水  30000元  燕华俊  20000元 燕长征  20000元   燕长寿  20000元  燕建军  20000元 燕寿印  12000元   燕掌发  12000元  燕金余  10000元 燕明印  10000元   燕增贵  10000元  燕勇    5200元 燕金林  5000元    燕发弟  5000元   燕发荣  5000元 燕明理  5000元    燕筱林  5000元   燕文清  5000元 燕文斌  5000元    燕国华  5000元   燕国强  5000元 燕建英  5000元    燕明辉  5000元   燕春平  5000元 燕志坚  5000元    燕根候  5000元   燕增平  3000元   燕兵    3000元    燕伟亮  3000元    燕花岺  2000元 燕卫国  2000元    燕志良  2000元    燕海滨  2000元   燕洪荣  2000元    燕翔峰  2000元    燕兵    2000元 燕国余  2000元    燕鹏    2000元    燕建余  2000元 燕小荣  2000元    燕春鹰  2000元    燕海    2000元 燕国荣  2000元    燕伟    2000元    燕保候  2000元   燕军    2000元    燕保国  2000元    燕仁根  2000元   燕琪军  2000元    燕发贵  2000元    燕军    2000元   燕青    2000元    燕小和  2000元    燕建房  2000元   燕小军  2000元    燕小仁  2000元    燕国保  2000元 燕增华  2000元    燕小春  2000元    燕延林  2000元 燕泉金  2000元    燕斌    2000元    燕震    2000元 燕小平  2000元    燕菊余  2000元    燕文海  2000元 燕华    2000元    燕增友  2000元    燕海军  2000元 燕文江  2000元    大燕伟  2000元    燕增强  2000元   燕花强  2000元    燕辉    2000元    燕增保  2000元   燕洪涛  2000元   燕增福  2000元   燕明堂  2000元   燕文涛  2000元   燕志永  2000元   燕明亮  2000元   燕洪海  2000元   燕晓辉  2000元   燕增华  2000元   燕晓亮  2000元   燕海国  2000元   燕寿保  2000元   燕文    2000元   燕友蒂  2000元   燕掌理  2000元   燕辉    2000元   燕国仁  2000元   燕掌印  2000元   燕海华  2000元   燕海    2000元   燕青    2000元   燕增华  2000元   燕桃根  2000元   燕玉保  2000元   燕增春  2000元   燕花根  2000元   燕九余  2000元   燕增顺  2000元   燕洪亮  2000元   燕海兵  2000元   燕华兵  2000元   燕华伟  2000元   燕华亮  2000元   燕发旺  2000元   燕华晓  2000元   燕五候  2000元   燕志龙  2000元   燕慧迁  2000元   燕保杨  2000元   燕国平  2000元   燕保德  2000元   燕华印  2000元   燕国良  2000元   燕青    2000元   燕玉金  2000元   燕建伟  2000元   燕连保  2000元   燕强    2000元   燕洪国  2000元   燕鸣    2000元   燕海保  2000元   燕泰雪  2000元   燕洪星  2000元   燕捷    2000元   燕国华(金海崽)   2000元    燕伟(国发崽)  2000元     燕明凯(森头公孙) 2000元  燕国荣(矮子崽)  2000元               燕伟(长水崽)     2000元                             合计:488200元                      大写:肆拾捌万捌仟贰佰元整                         幽兰镇古塘燕村公共事业委小组                              2018年3月10日  
分享按钮
qile518